Αίτηση Καταχώρησης Βιντεοσκόπησης

29/06/2015
AUEB-Global-Portal Συμπληρώνοντας την φόρμα που θα βρείτε εδώ μπορείτε να καταχωρήσετε αίτηση για βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων.

Έρευνα για τη συλλογή απαιτήσεων στα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ

29/06/2015
AUEB-Global-Portal Στα πλαίσια της συλλογής και ανάλυσης απαιτήσεων του έργου, διεξάγεται σχετική έρευνα στα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ η οποία έχει ως στόχο την από κοινού διαμόρφωση των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες οι οποίες θα αναπτυχθούν. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας είναι διαθέσιμο εδώ.

Σε εξέλιξη η πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου

29/06/2015
AUEB-Global-Portal Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου από τον Ανάδοχο, ο οποίος συναντήθηκε με τους Υπεύθυνους των Δράσεων του έργου οι οποίοι παρουσίασαν αναλυτικά τους στόχους και τις βασικές απαιτήσεις για τις υπηρεσίες της κάθε δράσης.

Υπογράφηκε η Σύμβαση για την υλοποίηση των υπηρεσιών

29/06/2015
AUEB-Global-Portal Υπογράφηκε η σύμβαση με τον Ανάδοχο ο οποίος επιλέχτηκε βάσει της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών που υπεβλήθησαν. Η εταιρεία Cyberce θα αναλάβει την υλοποίηση των προβλεπόμενων υπηρεσιών μέσα σε διάστημα 13 μηνών.