Το ΑUEB Career απευθύνεται σε φοιτητές και αποφοίτους του Πανεπιστημίου διευκολύνοντας παράλληλα την επικοινωνία και την επαφή τους με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΟΠΑ. Στόχοι του Γραφείου Διασύνδεσης  είναι η ένταξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας, καθώς και η προσφορά βοήθειας σε εκπαιδευτικά θέματα. Οι νέες ψηφιακές υπηρεσίες  αποσκοπούν στην υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχουν σε κάθε ενδιαφερόμενο, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  • παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σχετικά με Εργαστήρια και Εκδηλώσεις και δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής
  • εκδήλωση ενδιαφέροντος για τις δημοσιευμένες από το Γραφείο Διασύνδεσης αγγελίες και δυνατότητα αποστολής βιογραφικού σημειώματος
  • δήλωση συμμετοχής σε Εκδηλώσεις Ημερών Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
  • δυνατότητα υποβολής διαφόρων ηλεκτρονικών ερωτημάτων και αιτημάτων που εξυπηρετούνται από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
  • ηλεκτρονική συμπλήρωση Ψυχομετρικού Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού που χρησιμοποιείται συχνά από μεγάλες επιχειρήσεις
  • δήλωση συμμετοχής σε προγράμματα Mentoring, είτε ως Mentors είτε ως Mentees